Bestuur

Het bestuur van de Stichting de Riedpolder bestaat uit:

Andrea Tot en Fokke Terpstra zijn, respectievelijk namens Midlum en Wijnaldum, als adviseur van het bestuur betrokken bij de stichting.

Het initiatief voor de Stichting de Riedpolder is genomen door Wim en Alie Kroon.

Nieuwe penningmeester

Anne Piet Anema is in januari 2017 aangesteld als penningmeester van de stichting.

Adviseur van het bestuur

Andrea Tot is met ingang van januari 2017 aangesteld als adviseur van het bestuur namens Midlum. Fokke Terpstra is sinds oktober 2019 als adviseur voor Wijnaldum betrokken bij de stichting.

In memoriam

Wij gedenken Werry Hoffman. Werry was vanaf de oprichting van de stichting tot aan zijn overlijden in 2016 werkzaam als penningmeester.

Het bestuur van de Stichting bij oprichting.

Het bestuur van de stichting. V.l.n.r: Andrea Tot, Janny Travaille, Arjen Mintjes, Rinse Dijkstra (vervangen door Fokke Terpstra), Anne Piet Anema