Aanvragen

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

Organisaties en instellingen die gebruik willen maken van de steun van de stichting kunnen op twee momenten in het jaar hun aanvraag indienen. Dit betekent: voor 1 maart en 1 oktober van het lopende jaar. Het bestuur besluit binnen een maand over de aanvraag/aanvragen. Eventueel kan in dringende gevallen ook tussentijds een aanvraag worden ingediend. Ook dan neemt het bestuur binnen een maand een besluit.

Waar moeten aanvragen worden ingediend?

Aanvragen kunnen zowel schriftelijk als via de mail worden ingediend.

Schriftelijk
Secretariaat Steunstichting Riedpolder
Kerkpad 30
8861 ES Harlingen

E-mail
Janny.travaille@gmail.com

Richtlijnen voor de aanvraag

In de aanvraag moet het doel van de activiteit(en) worden beschreven. Ook wil het bestuur een begroting zien. Hieruit moet blijken dat er een tekort is dat niet op een andere manier kan worden gefinancierd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via het bovengenoemd e-mailadres.

Steunen van de Stichting

Als u de stichting financiëel wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer 39.03.93.495 t.n.v. Stichting de Riedpolder.